VIS

1 Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 12 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící me...

54 downloads 758 Views 436KB Size