Uitspraakoefening: Wat zeg je als je de indruk hebt dat je collega ziek is?

1 Ziekte en gezondheid Een verkoudheid, een griepje, het hoort er allemaal bij. In dit hoofdstuk zal je leren hoe je je symptomen en gevoel kan beschr...
Author:  Cecilia Visser

5 downloads 1143 Views 646KB Size