Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu

1 Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu Radmila Lemstrová, Bohuslav Melichar Onkologická klinika FNOL S příchodem...
Author:  Ilona Kovářová

50 downloads 309 Views 353KB Size