Social media en de participatie van organisaties

1 Social media en de participatie van organisaties Een onderzoek naar trending topics en de rol die de achterliggende organisaties daarin spelen Auteu...
Author:  Daniël ter Linde

16 downloads 185 Views 621KB Size