SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I