Seminar Serantau Kajian Manuskrip Melayu dan Kearifan Tempatan 2013

1 KARAKTERISTIK MANUSKRIP ACEH-JAWI DI NUSANTARA Oleh: Hermansyah, MA.Hum (Staf Pengajar Kajian Teks dan Naskah di Fakultas Adab, IAIN Ar-Raniri, Band...
Author:  Leony Indradjaja

53 downloads 395 Views 615KB Size