Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

1 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, Brno tel: ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: , fax: IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: /0...
Author:  Julie Bednářová

11 downloads 173 Views 333KB Size

Recommend Documents