REGEERAKKOORD Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen. De ontplooiing van Vlamingen en Vlaanderen duurzaam bevorderen

1 REGEERAKKOORD 2004 Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen De ontplooiing van Vlamingen en Vlaanderen duurzaam bevorderen Een zorgzame, lerende...
Author:  Maurits Kuiper

4 downloads 101 Views 261KB Size