PODNIKATELSK INKUBÁTOR JAKO NÁSTROJ PODPORY MALÉHO A ST EDNÍHO PODNIKÁNÍ

1 PODNIKATELSK INKUBÁTOR JAKO NÁSTROJ PODPORY MALÉHO A ST EDNÍHO PODNIKÁNÍ Petra Tau l Procházková Úvod Malé a stfiední podnikání (MSP) je specifické ...

35 downloads 217 Views 565KB Size

Recommend Documents