Podle stavu ke dni:

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3047/187/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1356/28 včetně podílu na společných částech domu a pozem...

65 downloads 411 Views 440KB Size