PELAKSANAAN STRATEGI PEMBELAJARAN SCAFFOLDING MELALUI PERMAINAN DI TK B SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP BILANGAN

1 PELAKSANAAN STRATEGI PEMBELAJARAN SCAFFOLDING MELALUI PERMAINAN DI TK B SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP BILANGAN Oleh : Yuli Haryati, Is...
Author:  Susanti Salim

68 downloads 279 Views 287KB Size

Recommend Documents