P. 6 Interim-manager Anton van Rooijen (De Herberg) over het belang van een goede bedrijfscultuur

1 P. 2 Meer hulpverlener dan diender: wijkagent Alfred Wijna over zijn werk met daklozen P. 4 De ups en downs van zanger/rapper Julius Omaan: ik geloo...
Author:  Robert van de Veen

100 downloads 174 Views 2MB Size

Recommend Documents