neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika

1 v praxi 1/ Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. David Netuka, Ph.D. 6 Léčba metas...

182 downloads 449 Views 635KB Size