Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu

1 Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Adjuvantní systémová léčba před...
Author:  Iva Müllerová

6 downloads 282 Views 122KB Size