Matriks Transformasi

1 Marik Tranformai2 A Marik Tranformai dan Koordina Homogen Kombinai benuk perkalian dan ranlai unuk ranformai geomeri 2D ke dalam uau marik dilakukan...
Author:  Sri Muljana

318 downloads 1347 Views 655KB Size

Recommend Documents