Leerervaringen ruimte van onder- en bovenbouw. Ruimteaspect Onderbouw. Ruimteaspect Middenbouw. Ruimteaspect Bovenbouw. Ruimteaspect Onderbouw

1 Leerervaringen ruimte van onder- en bovenbouw ontwikkeling ruimtebesef * waarnemen en beschrijven vertrouwde plekken * spelen, wandelen, dansen in d...
Author:  Alexander Smet

6 downloads 156 Views 80KB Size

Recommend Documents