Řízení změn (Management of Change) Ostrava

1 Řízení změn (Management of Change) Ostrava Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D., Univerzita Pardubice Mgr. Ivana Slováčková, Kirschstein & Partner2 Řízení zm...

20 downloads 147 Views 835KB Size