Algemene Voorwaarden Management of Change Coöperatie UA

1 Begripsbepalingen en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke ...
Author:  Lennert Maes

1 downloads 160 Views 241KB Size