Ing. Dana Palacková. 6.1 Podnik a podnikanie

1 Právna úprava podnikania Ing. Dana Palacková Právo nás nesprevádza iba súkromným životom, al...
Author:  Roman Vávra

128 downloads 292 Views 194KB Size