In het algemeen kan worden gesteld dat iets algemeen gebruikelijk is wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:

1 Bijlage wijzigingen VERSTREKKINGENBOEK WMO Toegevoegd Het huidige Verstrekkingenboek heeft geen inhoudsopgave. Er is een inhoudsopgave opgenomen in ...
Author:  Sebastiaan Devos

0 downloads 132 Views 70KB Size

Recommend Documents