b. is verzekerd dat is voldaan aan de op grond van artikel 11.3 gestelde nadere regels;

1 Essentie uitspraak: Conform artikel 14 Bevb altijd een belemmingenstrook opnemen bij een buisleiding, ook indien in de toekomst dat tracé wor...
Author:  Edith Wouters

4 downloads 106 Views 239KB Size

Recommend Documents