In de vorige paragraaf hebben we gezien dat we een leer van de dingen (een ontologie)

1 II DUALISME 1 De eerste gedachte: de mens is een uniek verschijnsel In de vorige paragraaf hebben we gezien dat we een leer van de dingen (een ontol...

8 downloads 165 Views 690KB Size

Recommend Documents