Hadith Tafsir Al-Quran dan Sains. Psikologi Kaunseling Metodologi Dakwah. Sejarah Klasik Islam Seni Islam Sejarah Islam Moden

1 SENARAI BIDANG PENGAJIAN YANG DIPERLUKAN MENGIKUT FAKULTI/PUSAT TANGGUNGJAWAB BAGI SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/ SKIM LATIHAN AKADEMIK IP...
Author:  Shinta Hadiman

91 downloads 230 Views 687KB Size