Financial Analysis of the real Enterprise

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Ev...
Author:  Leoš Sedláček

46 downloads 189 Views 4MB Size

Recommend Documents