FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY FINANCIAL ANALYSIS OF THE SELECTED FIRM

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BU...
Author:  Miroslav Navrátil

50 downloads 175 Views 2MB Size

Recommend Documents