VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY ANALYSIS OF THE SELECTED FIRM FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSI...

3 downloads 55 Views 4MB Size

Recommend Documents