ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY ANALYSIS OF THE SELECTED COMPANY

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF M...
Author:  Marek Kučera

87 downloads 170 Views 2MB Size

Recommend Documents