Er is sprake van pestgedrag als een eenmalige gebeurtenis wordt herhaald. De veiligheid van de omgeving van een kind wordt dan aangetast

1 Pestprotocol Bello versie januari 2015 Een pestprotocol is een handelingsplan voor de school. Hierin is vastgelegd welke stappen de school gaat zett...
Author:  Antoon Bauwens

2 downloads 95 Views 200KB Size

Recommend Documents