Calamiteiten in het sociale domein

1 Calamiteiten in het sociale domein Verkennend onderzoek naar de voorbereiding van gemeenteraden en andere bestuurlijke actoren op mogelijke calamite...
Author:  Frederik Smet

8 downloads 199 Views 271KB Size