BAB IV NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB AL-BARZANJI KARYA SYAIKH JA FAR AL-BARZANJI. A. Nilai Pendidikan Akhlak dalam Syair Al-Barzanji

1 BAB IV NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB AL-BARZANJI KARYA SYAIKH JA FAR AL-BARZANJI A. Nilai Pendidikan Akhlak dalam Syair Al-Barzanji Pend...
Author:  Utami Atmadjaja

23 downloads 531 Views 1MB Size

Recommend Documents