Bab II Kinematika dan Dinamika Benda Titik

1 Bab II Kinematika dan Dinamika Benda Titik Sumber : Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap suatu titik acu...
Author:  Ari Susanto

149 downloads 1621 Views 1MB Size

Recommend Documents