BAB I PENDAHULUAN. seluruh umat manusia. Al-Quran juga merupakan kitab suci yang menjadi

1 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Al-Quran adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Al-Quran juga ...
Author:  Farida Sasmita

10 downloads 266 Views 94KB Size

Recommend Documents