BAB I PENDAHULUAN. Kuasa yang tidak terhingga nilainya bagi seluruh umat manusia. Sebagai. menempatinya tetapi juga masyarakat di perkotaan

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hutan merupakan sumber daya alam anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak terhingga nilainya bagi selur...
Author:  Yenny Agusalim

46 downloads 138 Views 47KB Size

Recommend Documents