BAB I PENDAHULUAN. kalangan umat Islam, tetapi juga di antara non-muslim. Poligami telah

1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Poligami merupakan isu yang sangat kontroversial, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di antara non-...
Author:  Widyawati Irawan

253 downloads 386 Views 453KB Size

Recommend Documents