BAB I PENDAHULUAN. ombak besar, dan badai secara langsung di lautan 1, tetapi juga penghubung antara

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pelabuhan bukan saja tempat berlabuh dan terhindar dari terpaan angin, ombak besar, dan badai secara la...
Author:  Harjanti Kurnia

163 downloads 504 Views 373KB Size

Recommend Documents