BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Alquran adalah kitab suci umat Islam. Alquran adalah sumber utama

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Alquran adalah kitab suci umat Islam. Alquran adalah sumber utama dalam ajaran Islam dan merupakan pedom...
Author:  Devi Budiono

146 downloads 401 Views 848KB Size

Recommend Documents