Andrzej Wajda instrukciói a Menyegzőhöz

1 Andrzej Wajda instrukciói a Menyegzőhöz Nemzeti Színház, Budapest, április 4. Andrzej Wajda: Ez a darab olyan, mint...
Author:  Virág Rácz

4 downloads 316 Views 6MB Size