ADRENERGNÍ NEUROTRANSMISE. Seznam použitých zkratek. Seznam použitých zkratek