37. PARABOLA V ANALYTICKÉ GEOMETRII

1 37.. Napiš rovnici paraboly, která má osu rovnoběžnou s osou y a prochází body A 0; 60, B 4; 8, C 8;36. 0m p60n 4...
Author:  Barbora Žáková

84 downloads 240 Views 402KB Size