Parabola a jej analytické vyjadrenie

1 VoKu25-T List 1 U: Parabolu poznáš, nie? Parabola a jej analtické vjarenie RNDr. Viera Voičková Ž: Ale áno. Pri k...

271 downloads 408 Views 155KB Size