3. Ingekomen en uitgegane stukken. Gevraagde beslissing: 1. kennis te nemen van de ingekomen en uitgegane stukken

1 portefeuillehoudersoverleg BOC&M vergadering 9 mei 2012 Agenda voor de vergadering d.d. 9 mei 2012 van het portefeuillehoudersoverleg Bestuurlij...
Author:  Henriette Michiels

46 downloads 230 Views 7MB Size

Recommend Documents