2015 Management podniku - VŽ 1

1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 5 Vybrané kapitoly ze strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 12 Po...

2 downloads 193 Views 345KB Size