1. Podstata VF 2. Poptávka po VF 3. Nabídka VF 4. Rovnováha a nerovnováha na trhu VF 5. Trh práce

1 Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, cvičení Teorie výrobních faktorů a kapitál...
Author:  Sabina Havlová

6 downloads 324 Views 3MB Size

Recommend Documents