ZPRÁVA innosti Senátu a jeho orgán v roce 2013

1 ZPRÁVA o činnosti Senátu a jeho orgánů v roce 20132 OBSAH Úvod...3 Legislativní proces.3 Senátní iniciativy.. 10 Mezinárodní smlouvy. 11 Evropská ag...

14 downloads 210 Views 7MB Size