Zabezpečení ochrany podniku z hlediska vzniku mimořádné události. Veronika Pokorná

1 Zabezpečení ochrany podniku z hlediska vzniku mimořádné události Veronika Pokorná Bakalářská práce 20152 3 4 5 ABSTRAKT Téma bakalářské práce je Zab...

45 downloads 255 Views 3MB Size