Wat is een CV? Wanneer gebruikt je een CV?

1 Wat is een CV? CV is een afkorting van Curriculum Vitae. Vrij vertaald vanuit het Latijn: 'de loop van het leven'. Traditioneel bevat een CV een ove...

28 downloads 521 Views 90KB Size

Recommend Documents