VYSVĚTLIVKA K DRUHŮM PODNIKŮ, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PŘI VÝPOČTU POČTU ZAMĚSTNANCŮ A FINANČNÍCH HODNOT

...
Author:  Guest

9 downloads 1125 Views 237KB Size

Recommend Documents