VYSVĚTLIVKA K DRUHŮM PODNIKŮ, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PŘI VÝPOČTU POČTU ZAMĚSTNANCŮ A FINANČNÍCH HODNOT

...
Author:  Guest

8 downloads 1068 Views 237KB Size

Recommend Documents