Malé a střední podniky, definované v tomto odstavci jsou dále označovány jako podnik

1 I. Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu Podpora pod...
Author:  Jitka Brožová

5 downloads 326 Views 240KB Size

Recommend Documents