VYSOKÉ MICHAL PAVERA BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PHYSICAL ENGINEERING BACHELOR S THESIS AUTHOR

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV FYZ...
Author:  Jan Němec

68 downloads 211 Views 996KB Size

Recommend Documents