BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE

1 VYSOKÉ UČENÍ TECNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECNOLOGY FAKULTA STROJNÍO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ...
Author:  Dagmar Šmídová

0 downloads 117 Views 3MB Size

Recommend Documents